Opakem FAQ - Frequently Asked Questions - je zdejší OAQ - One Asked Question. Zde najdete pelmel odpovědí na nejasnosti uživatelů, případně doplňující či zpřesňující odpovědi.Krok č. 1 - Nahrání nové verze programu pro desku Arduino


1. - na stránce kuknamys.cz kliknu na úvodní stránce na přístrojovou desku Mig-21 a otevře se okno proJEcT21. ťuknu si na kolonku "Download" a měl bych vidět zhruba stav zobrazený na horním obrázku. Nyní si najdu nejnovější verzi programu pro desku Arduino, kterou chci nahrávat. Vstuoní desky IN jsou zobrazeny na žlutém podkladu a výstupní desky OUT jsou zobrazeny na zeleném podkladu. Stáhnu si nejnovější verzi programu na svůj pevný disk.

2. - zvolím správný sériový port, který přísluší desce Arduina na kterou budu nahrávat. Samozřejmě že je nutné mít také navolený správný typ desky ( Board ), v našem případě se jedná o "Arduino Mega 2560 or Mega ADK".

3. - ťuknu na tlačítko upload a sleduji dolní informační lištu.

4. - nejdříve se objeví nápis "Compiling sketch". Kompilátor ověřuje zda rozumí našemu zdrojovému kódu. Pokud narazí na chybu zastaví svůj běh a chybu vypíše. Čím delší je zdrojový kód a čím pomalejší je počítač, tím déle kompilace resp. překlad trvá.

5. - Jakmile je program sestaven, začne nahrávání do paměti desky Arduino, objeví se hlášení : "Uploading . . .". Zároveň se rozbliká jedna z LDek na desce Arduina, tuším že tato LEDka je napojená na výstup č. 13. Pokud máme na tomto vývodu napojenou i nějakou externí LEDku, bude blikat obě dvě souhlasně.

6. - jakmile je program nahraný, objeví se hlášení : "Done uploading." . V tomto okamžiku máme nahranou nejnovější verzi příslušného programu do příslušného Arduina. Pokud popleteme, nebo zapomeneme změnit číslo příslušného COMu a nahrajeme program do špatné desky není to žádná katastrofa. Jen musíme znovu nahrát do příslušné desky opět ten správný program¨a příště se více soustředit na to, co děláme.


Krok č. 2 - Ověření správné činnosti vstupní desky


1. - otevřeme si ve vývojovém prostředí Arduina program vstupní ( IN ) desky. Nyní budeme jednak ověřovat zda máme správně připojené všechny tlačítka a spínače a že program posílá správné datat z Arduina do PC. Najdeme si řádku, která se stará o opakované vyyčítání a posílání spínačů do PC.

2. - před inkrementaci proměnné Refresh zapíšeme dvě zpětná lomítka. Tím pádem tato řádke se zobrazí šedě a kompilátor tuto řádku bere jako poznámku a nebude si jí všímat. Důsledkem bude, že Arduino bude nyní posílat pouze data která sami aktivně vyvoláme stiskem spínače nebo sepnutím tlačítka a nebudou nás mást automaticky posílaná čísla. Samozřejmě že po testu nezapomeneme opět dvě lomítka odmazat, aby Arduino posílalo automaticky správnou konfiguraci spínačů. Takto mírně upravený program nahrajeme do Arduina.

3. - nyní si otevřeme sériový monitor. Po určité chvíli program vypíše nějaká čísla (není mi zatím jasné proč), kterých si nebudeme všímat. Jakmile přestane čísla posílat, začneme testovat všechny připojené tlačíka a spínače. Obecně je Arduino naprogramováno tak, aby vysílalo číslo akce třikrát za sebou. Například tři čísla 12 znamenají že bylo stisknuto tlačítko. Tři čísla 30 znamenají přepnutí spínače do první polohy a tři čísla 29 znamenají přepnutí spínače do polohy druhé. Takže tímto způsobem ověříme jednak že v desce Arduina je nahraný správný program, tlačítka a spínače jsou správně připojené a Arduina posílá správně data do PC.


Krok č. 2 - Ověření správné činnosti výstupní desky


1. - otevřeme si ve vývojovém prostředí Arduina program výstupní ( OUT ) desky. Nyní si ověříme, že všechny LEDky jsou správně připojené. Nalistujeme si samotný konec programu.

2. - pokud zrušíme dvě lomítka před povelem nastavení určitého výstupu na vysokou hodnotu rozsvítí se připojená LEDka bez ohledu na předchozí instrukce programu. Postupně takto projdeme všechny LEDky připojené k Arduinu a ověříme si, že všechny LEDky máme správně připojené a svítí nám. Požadovanou konfiguraci rozsvícení LEDek vždy nahrajeme do Arduina a okamžitě po nahrání programu by LEDky měly svítit. Po konci práce nezapomeneme zrušit všechny požadavky na rozsvícení LEDek resp. doplnit zpět dvě lomítka.