proJEcT159 a proJEcT 21 jsou letové simulátory letounů L-159 Alca Mig-21 PFM. Oba simulátory využívají program Microsoft Flight Simulator FS2004, který je také známy pod jménem FS9. Základním stavebním kamenem je modul FSUIPC, který dokáže načítat a zapisovat data do programu FS9. Tento modul rovněž doplňuje program WideFS, který tato data dokáže sdílet po lokální síti. Více informací naleznete zde : http://www.schiratti.com/dowson.html

Pro vstup a výstup dat do simulátoru (tlačítka, spínače, svítivé diody) jsou použity desky Arduino 2560 MEGA. Program vykreslující palubní přístroje je napsán v C++ a využívá grafické rozhraní OpenGL.


Pokud narazíte na zjevné rozpory v popisu programů resp. simulátorů čo odkazy na nexistující části programu nebuďte prosím zmatení a vězte, že se může jednat o popis starší verze či části simulátoru. Není v mých silách udržovat zcela aktuální verzi popisu všeho co prochází kontinuálním vývojem. No a aby to nebylo tak jednoduché tak samozřejmě může jít při nepřesnostech či rozporech i o chybu, které jsem se nevědomky dopustil. Je-li mým dvěma uživatelům cokoliv nejasného, ptejte se prosím mailíkem, budu se snažit o vysvětlení či nápravu jen co mi mé časové možnosti dovolí :-)

Historie vzniku a vývoje těchto projektu je shrnutá na následujících obrázcích.