proJEcT159 a proJEcT 21 využívá pro uživatelskou konfigurace některých parametrů soubory *.txt. Tyto soubory pokud není uvedeno jinak musí být uloženy v adresáři, ze kterého je hlavní soubor spouštěn. Vyjímkou jsou soubory, které jsou využity pro předávání dat mezi programy a tyto jsou uloženy pouze na jednom místě a ostatní PC k nim přistupují pomocí sdíleného síťového disku. Nesmí být měněna délka jednotlivých souborů a jejich jednotlivých částí (a to jak názvů tak obsahu proměnných), protože program si vždy od určité a pevně dané pozice načte příslušná data. Pokud by došlo k posunutí textového řetězce, program by nebyl schopen korektně načíst jednotlivé proměnné.