Hlavní program proJEcT159 textové soubory pro nastavení parametrů programu. Tyto soubory pokud není řečeno jinak musí být umístěny v adresáři, odkud je spouštěn program ať už v prostředí C++ nebo jako zkompilovaný exe soubor.


Arduino_IN.txt

Zde jsou uvedeny COM adresy všech desek Arduino 256 MEGA, které jsou použity pro vstup.


Arduino_OUT.txt

Zde jsou uvedeny COM adresy všech desek Arduino 256 MEGA, které jsou použity pro výstup.