Zde najdete instrukce pro použití simulátoru. Jejich zdrojem je většinou manuál : "Používání a technika pilotáže Mig-21MF" (šedý podklad instrukce). Místy je však simulátor příliš zjednodušený nebo neodpovídá letounu ( podklad instrukce do červena ).


  Činnost pilot po usednutí do kabiny  

  - zapnout vypínač AKKUM. BORT. AEROD.  

  - zapnout jistič AGD  

  - stisknout na ladiči rádiového kompasu ARK 10 kanál P  

  - přesvědčit se, že ručka ukazatele UKL-2 udává směr k VPRNS  

  Poznámka. 1. Je-li letoun v úkrytu, nemusí údaj ručky ukazatele UKL-2 odpovídat směru k rádiové stanici.  

                    2. Z kmitočtu VPRNS na kmitočet BPRNS se rádiový kompas přepíná za letu automaticky prostřednictvím UAP-1, jsou-li při průletu nad BPRNS vysunuty podvozky  

  Příprava motoru ke spouštění  

  - vypínač AKKUM. BORT. AEROD. je zapnut  

  - zapnout vypínač GENERAT=.  

  - zapnout vypínač NASOS 3.gr BAKOV, NASOS 1gr BAKOV a RAZCHOD. NASOS  

  - stlačí na 2 až 3 s tlačítko ZAPUSK NA ZEMLE  

  Motor se musí automaticky rozběhnout na volnoběžný režim.  

  - zapnout jistič GENERAT.~ AEROD. IST.  

  Zahřátí motoru a kontrola letounových systémů a vybavení  

  - vysunout a zasunout brzdící klapky; návěstí ŠČITKY VYPUŠČENY na ukazateli polohy podvozků a klapek (PPS-2MK) se musí rozsvítit a po zasunutí klapek musí zhasnout  

  - vysunout a zasunout vztlakové klapky; po jejich vysunutí se musí rozsvítit návěstí ZAKRYLKI VYPUŠČENY na ukazateli polohy podvozků a klapek, které po zhasnutí zhasne