28.2.2016

160228.zip

  - opět celý archiv, zřejmě není mnoho změn, nepamatuji se
27.12.2015

151227.zip

  - mnoho změn, takže pro zálohu celý archiv project21 a Arduino
4.10.2015

C_151004.zip

  - zavedení chyby AGD nyní funguje i na stránce 1

  - změněna struktura ndb.txt

  - ARK nyní na předvolbě 1 - 9 naladí frekvence z ndb.txt, při volbě P ( dříve 0 ) se frekvence řídí nastavením přepínače dálná - bližná

  - při přeletu dálné s vysunutým podvozkem se ARK přeladí na bližnou, poté při změně kurzu o 50° se ARK přeladí na dálnou

  - doplněny vstupy na Arduinu IN01, konektor D, vstupy 41 - 53
4.10.2015

IN01_151004.zip

  - program nyní postupně posílá aktuální stav přepínačů do PC

  - doplněny vstupy na Arduinu IN01, konektor D, vstupy 41 - 53
26.9.2015

C_150926.zip

  - program obsluhuje vstupy a výstupy popsané ve dvou níže popsaných úpravách pro Arduina
26.9.2015

IN01_150926.zip

  - doplněny vstupy na konektoru D vstupy 23 - 39 viz. popis IN01
26.9.2015 OUT01_150926.zip   - doplněny LED na konektoru B viz. popis OUT01
23.9.2015

C_150923.zip

  - program přizpůsoben dvěma tlačítkům pro vysouvání podvozku v Arduinu IN_01
23.9.2015

IN_01_150923.zip

  - při každém stisku tlačítka klapek všech tří poloh již není znak z Arduina do PC vysílaný nepřetržitě, ale pouze třikrát za sebou.

  - ovládání podvozku rozděleno na dvě tlačítka na adresách : podvozek vysunut - IN01_8, podvozek zasunut - IN01_12
19.9.2015

150920.zip

  - opravena chyba, kdy program nenačítal v parametru LCD:X=1920_Y=1080 rozlišení monitoru ze souboru project21.txt

  - do konfiguračního souboru project21.txt nastaven jako základní parametr Arduino=0, kdy se program nepřipojuje k deskám Arduino

19.9.2015

Base.zip

  Toto je v podstatě zazipovaný adresář hlavního programu v C++, ve kterém naleznete celé vývojové prostředí programu. Update na novou verzi programu provedete tak, že si stáhnete novou verzi souboru Lesson13.cpp, přepíšete původní soubor a znovu si ho zkompilujete.

19.9.2015 Arduino_OUT_1.zip   Základní verze programu pro Arduino Mega 2560, které slouží pro vstup dat do počítače.
19.9.2015 Arduino_IN_1.zip   Základní verze programu pro Arduino Mega 2560, které slouží pro vstup dat do počítače.