project21.txt


Hlavní program proJEcT21 používá pro základní konfiguraci textový soubor project21.txt. Zde je možné nastavit rozlišení LCD a to, zda budou používány pro vstup a výstup dat desky Arduino.

LCD:X=1920_Y=1080_

Zde se nastaví v parametru X a Y rozlišení LCD displeje.


gauge_0_ALT.txt

Pro každou stránku a každý přístroj je možné nastavit jeho umístění v souřadnicích X a Y. pro soubor se jménem gauge_0_ALT.txt se nastavují takto souřadnice jeho umístění :

X=0161_1_Y=0092_1_

Na následujícím obrázku můžete vidět souřadnicovou síť používanou pro grafiku OpenGL. Nulový bod nemá ve spodním levém rohu, ale přímo ve středu. Pokud v konfiguračním souboru následuje za souřadnicí 1 jde o záporné hodnoty, pokud zde bude 0 tak hodnoty jsou kladné.


V tomto souboru je také možné obecně povolit nebo zakázat použití desek Arduino :

LCD:X=1920_Y=1080_Arduino=1_

Pokud je zde parametr 1 program desky připojí, v případě 0 desky nejsou použity a program s nimi nepracuje.